Els anys 90. Noves tendències en l'àlbum il·lustrat

Silke Rabus, (1999), “Reise ins Disneyland ...? Das Bilderbuch der 90er Jahre”, en Gerald Leitner i Silke Rabus (ed.), Kinder- und Jugendliteratur. Einführung, Strukturen, Vermittlung in Bibliotheken, Wien, Büchereiverband Österreichs, 1999

Un libro para Bruno de Nikolaus Heidelbach
Silke Rabus parteix de l’observació que la quantitat d’imatges que es veuen el dia a dia en la “societat medial” és immensa i que el seu poder sembla infinit: televisió, revistes, cinema, jocs d’ordinador, vídeos, publicitat, ... Percebem cada cop més el nostre entorn a través d’imatges, una forma veloç i instantània de transmetre informació. Dins d’aquest panorama el gènere de l’àlbum il·lustrat representa un mitja constant amb una tradició centenària.
Les imatges transmeten informació de forma ràpida i penetrant; són percebudes a l’instant, malgrat l’alta quantitat d’informació que poden contenir; són directes i a la vegada ofereixen la

Ponts cap a la pau

El llibre com a pont entre cultures, adquirint així la funció d’eina educativa per la pau, és una idea de Jella Lepman, que va demanar a diversos països enviar llibres infantils a l’Alemanya ocupada després de la Segona Guerra Mundial. Calia una renovació de l’oferta cultural per a contrarestar els llibres difosos pel règim Nazi. Aquest va ser el primer pas cap a la fundació