El nen a les ciències
Avui vull compartir amb vosaltres un llistat graciós i evidentment irònic (encara que tota exageració encobreix un fons de veritat) sobre el tractament dels nens en les diferents rames científiques. L’he trobat en un article de Karen Coats. Al final adjunto la versió original.

Podem deixar als nens opinar?

Marah Gubar (2013), “RiskyBusiness: Talking about Children in Children’s Literature Criticism”, Children’s Literature Association Quarterly, vol. 36, nº 4, winter 2013, pp. 450-457 

Graffiti de Banksy

Marah Gubar exposa en el seu article les dificultats de teoritzar sobre la infància en l’àmbit de crítica literària infantil. Així mateix complementa les dues maneres que ella ha identificat en els treballs de les últimes dècades, els que anomena el model diferencial i el model deficient, amb una manera pròpia, el model afí. Ella ressalta, que encara que hi hagi crítics que al·leguen no teoritzar sobre la infància en els seus treballs, per tant de prevenir conclusions impossibles de fer, és inevitable parlar de la infància, almenys de forma latent. Donat