El nen a les ciències
Avui vull compartir amb vosaltres un llistat graciós i evidentment irònic (encara que tota exageració encobreix un fons de veritat) sobre el tractament dels nens en les diferents rames científiques. L’he trobat en un article de Karen Coats. Al final adjunto la versió original.El nen de l’Educació és un projecte.
El nen de Dret és un client.
El nen de Treball Social és un problema per ser solucionat i una col·locació per fer.
El nen d’Empresarials és un perfil demogràfic del màrqueting.
El nen del Màrqueting és un consumidor.
El nen d’Economia és una data estadística.
El nen de la Sociologia és un agent en una estructura social.
El nen de la Medicina és un sistema orgànic complex.
El nen de la Genètica és un trencaclosques que cal resoldre.
El nen del destí (Destiny’s Child) és un grup de música (Estic només comprovant si encara esteu llegint atentament.)
El nen de la Literatura és la construcció d’un escriptor adult.
El nen de la Història està mort.
El nen de la Filosofia és una metàfora concreta per a qualsevol idea abstracta.
El nen de la Poesia és el pare de la humanitat.
El nen de la Física no existeix (però si existís, probablement seria un mòbil perpetu).
El nen de les Belles Arts és un talent musical, artístic i expressiu.
El nen de l’Antropologia és un producte de la seva cultural.
El nen dels Estudis Afroamericans, Amerindis, Llatinoamericans i Judaics és un testimoni del passat dolorós, el portador d’un dolorós present, i tanmateix el presagi d’un futur esperançador.
El nen de la Justícia Penal no té perfil.
El nen de la Psicologia es desenvolupa d’acord a la seva edat.
El nen de la Psicoanàlisi és un embolic conflictiu de desitjos i agressions.
El nen dels Estudis Culturals és el portador d’una complexa fantasia cultural.
El nen de la Religió és un regal preciós i perfecte que necessita una reestructuració fonamental.

Education's child is a project.
Law's child is a client.
Social Work's child is a problem to be solved and a placement to be made.
Business' child is a marketing demographic.
Marketing's child is a consumer.
Economics' child is a statistic.
Sociology's child is a functionary in a social structure.
Medicine's child is a complex organic system.
Genetics' child is a puzzle to be solved.
Destiny's Child is a girl group. (Just checking to see if you were still paying attention.)
Literature's child is an adult writer's construction.
History's child is mostly dead.
Philosophy's child is the concrete metaphor for any number of abstract ideas.
Poetry's child is father of the man.
Physics has no children (but if they did, they'd be perpetual motion machines).
Fine arts' child is a naturally talented, musical, artistic, and expressive performer.
Anthropology's child is a product of his or her culture.
African-American, Native American, Latin American, and Judaism Studies' child is the witness to a painful past, the bearer of a painful present, and yet still the harbinger of a hopeful future.
Criminal Justice's child has no profile.
Psychology's child changes according to his or her developmental age.
Psychoanalysis' child is a conflicted bundle of unsorted desires and aggressions.
Cultural Studies' child is the bearer of a complex cultural fantasy.

Religion's child is a precious, perfect gift that needs a fundamental restructuring.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada